Aanmelding & informatie

Aanmelding & informatie

Aanmelding voor ouders
Heeft u vragen rondom de opvoeding van uw kind(eren) en/of het omgaan met specifieke kind problematiek?
Loopt het binnen uw gezin of relatie niet zoals u dat graag zou willen?
Is de samenwerking tussen u en de andere ouder lastig na de echtscheiding?
Bent u zoekende naar uw rol in uw samengestelde gezin en/of hoe u uw samengestelde gezin vorm kunt geven?
Of heeft u een andere vraag hoe ik in uw situatie wellicht een bijdrage kan leveren?
Neem dan telefonisch of via het contactformulier contact met mij op.
U kunt binnen 24 uur een reactie van mij terugverwachten!

Aanmelding voor professionals
Bent u nieuwsgierig geworden wat het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën voor uw cliënten, uzelf, uw team of uw organisatie kan betekenen? Bent u benieuwd naar mijn ervaringen met, mijn uitdagingen in en gedachten over het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën? Neem dan telefonisch of via het contactformulier contact met mij op.

Wachttijd
Op dit moment is er geen wachttijd.

Registraties beroepsverenigingen
Ik ben geregistreerd bij de volgende beroepsverenigingen

       


Stichting EFT Nederland

 

Om lid te mogen worden van deze beroepsverenigingen moet een professional aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Om lid te mogen blijven moeten professionals zich blijven ontwikkelen door middel van scholing en deelname aan intervisie en/of supervisie.

Samenwerkingspartners
Tijdens de samenwerking kan blijken dat er een andere vraag of ondersteuning nodig is dan bij aanvang is gedacht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan individuele therapie voor u of uw kind of een onderzoek.
Is er (ook) andere hulp nodig? Dan kan ik u doorverwijzen naar andere deskundigen met wie ik samenwerk. Onze lijnen zijn kort waardoor de verwijzing soepel verloopt.
De praktijk waar ik veelal mee samenwerk is Raadthuys Psychologen. Zij hebben vestigingen in Arnhem, Elst en Groesbeek.
Ik kan u meer vertellen over de mogelijkheden binnen Raadthuys Psychologen of u kunt een kijkje nemen op de website: http://www.raadthuys.nl

De training en coaching voor professionals in het werken vanuit Sociale  
NetwerkStrategieën verlopen altijd via SoNeStra. Ik word ingehuurd door SoNeStra om trainingen en coaching te verzorgen. Mocht u vragen of interesse hebben dan kunt u met mij contact opnemen. U kunt zelf ook de website van SoNeStra bezoeken: http://www.sonestra.nl

Klachtenprocedure
Wanneer een jeugdprofessional wordt ingeschakeld, moet u ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Als professional dien ik te handelen volgens de voor mij geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels).
Het is echter mogelijk dat u desondanks niet tevreden bent over de samenwerking en/of bejegening. Wanneer dit het geval is dan nodig ik u uit dit zo snel mogelijk kenbaar te maken in een gesprek of via een e-mail. Samen kunnen we onderzoeken wat we kunnen doen de samenwerken te veranderen of u kunt besluiten de samenwerking stop te zetten.
Wanneer dit niet voldoende is dat kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure. Meer informatie kunt u hierover vinden op: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

Algemene voorwaarden
Klik hier om de algemene voorwaarden van &NU te downloaden.